Proč je Kineziologie metoda One Brain nadčasová?

Iva Hemska

12. 9. 2021

Kineziologie One Brain a svalový test nabízí skutečnou pomoc nejenom při řešení jakéhokoli životního problému, disharmonie, ale také těm, kteří touží po vývoji, a to prostřednictvím rozpoznání a překonání bariér.
Tyto bariéry nepřeji pohodovému životu. Mohou v člověku zapustit hluboké kořeny jako negativní přesvědčení o sobě a životu jako takovém.
A vy se marně snažíte, absolvujete jeden kurz po druhém a kýžené výsledky se nedostavují.
Nastává frustrace.Jjste bez nápadů, chuti do něčeho nového. Smutní, bezmocní.
Vztahy váznou.
A celkově se život neodvíjí podle vašich potřeb.

Všechny problémy, které vás provázejí přítomností  jsou ve své podstatě „léčitelné“. Klíč k jejich odstranění  se nachází ve Vašem nevědomí.

 

Za každým problémem i zdravotním se skrývá nezpracovaný emocionální konflikt, vzniklý v minulosti (i hodně dávné).

 

Jak z toho začarovaného kruhu ven?

Kineziologie One Brain a svalový test  (dobře vedené) je nejrychlejší „nejelegantnější“  metodou, jak odhalit a uzdravit konflikty v přítomnosti i minulosti, a nakonec je proměnit ve zdroj síly, kreativity i zdraví.

Mezi odbornou veřejností je kineziologie a svalové testování často hodnoceno, jako metoda 21.století.

 

Proč je Kineziologie, svalový test – metoda One Brain  jednoduchá, efektivní s dobrými a trvalými výsledky?

Metoda One Brain využívá svalový test – jemný tlak na ruce a Emocionální tabulky k přístupu k buněčné paměti vašeho těla (nejen k vědomé mysli).

S tímto postupem obdržíme autentické odpovědi. Vaši skutečnou pravdu.

Kineziologický svalový test umožní navázat spojení mezi myslí a pamětí těla.
Toto spojení nám pomůže najít a uvolnit nezpracované emocionální bloky, které negativně ovlivňují vaše rozhodování v přítomnosti a vytváří situace, z kterých se nemůžete vymanit. Brání v proudění životní energie v těle a po určité době způsobuje nemoci.

Jaké schopnosti má svalový test?
  • Nalezneme čas, okolnosti a obsah „konfliktu“
  • Nalezneme a uvolníme negativní emoce, pocity uvězněné v paměti těla a znemožňující žít naplno.
  • Konflikt vyvážeme neurofyziologickou cestou z nervového systému.
  • Vymažeme a přepíšeme omezující negativní přesvědčení (a s ním spojené emoce, pocity – což já považuji za nejdůležitější!!!), která byla přijata za vlastní v době vzniku.

 

A protože obsah emocionálního konfliktu je vždy zatlačen do nevědomí, lze si na něj vzpomenout pouze pomocí terapeutické práce s nevědomím – pomocí KINEZIOLOGIE – SVALOVÝ TEST.

Celá metoda kineziologie One Brain je založena na vědecky dokázaném fungování těla, nervů a mozku. Pomocí svalového testu (proto mluvíme o kineziologii) hledáme odpověď na naše otázky – kde, kdy a jak vznikl problém, který ovlivňuje naše chování v současnosti.

Velkou výhodou této metody je, že nemusíte mluvit (kdo chce, může) o tom, co jste prožili v dětství a co zažíváte nyní v přítomnosti. Nemusíte vzpomínat na všechny negativní zážitky ve svém životě, vždy vám vyjde jeden prioritní a ten je příčinou daných obtíží a problémů  v přítomnosti). Pro úspěch transformační terapie je pro mně dostačující vědět, čeho se chcete zbavit a co chcete získat v oblasti vztahů, podnikání, seberozvoje, financí i zdraví.

NEJPODSTATNĚJŠÍ je, že vyřešíme SKUTEČNÉ PŘÍČINY vašich současných potíží (týká se jakéhokoli tématu v přítomnosti) .

Testování určitých svalů, tedy svalovým testem, získáme odpověď na jakoukoliv otázku.

ano – pevný sval
ne – uvolněný sval

Svalový test je v kineziologii nepostradatelný a je základem metody One Brain, neboť lidská mysl má tendenci nepříjemné zážitky „popírat“. Nepříjemné zážitky se snažíme pokud možno moc nevnímat a co nejdříve je „zapomenout“.

Z tohoto důvodu mají jiné metody a techniky, které nepracují s podvědomím jen malé procento trvalé úspěšnosti.

Způsob testování svalů (kineziologie), je vhodný způsob, jak získat z nevědomí feedback“ (zpětnou vazbu)

 

Co jsou blokované emocionální konflikty „BEK“?

Je to situace nebo okamžik, kdy jste se jako děti nemohly projevit, vymezit se. Říct, že nesouhlasíte a být respektováni. Odejít, bouchnout dveřmi. Vyplakat se, vyvztekat se…atd.

Logické vysvětlení a pochopení našich bloků z minulosti nestačí!

Jediná cesta definitivní léčby, je léčba příčiny.

A tou příčinou je stresová zátěž na buněčné úrovni – blokované emocionální konflikty (BEK), které pomocí svalového testu (jinými technikami jej neodhalíte) naleznu a uvolním. Dnes je již mnoha renomovanými pracovišti ve světě prokázáno, že přes 90% všech problémů, ať již psychických či fyzických, má svoji příčinu ve stresové zátěži právě na buněčné úrovni.

Jestliže s vámi naleznu a uvolním kineziologickou cestou vaše nejdůležitější nezpracované blokované emocionální konflikty „BEK“ z prenatálního období a dětství i dospívání, dostaví se rychlá, trvalá a VŽDY pozitivní změna v jakékoli oblasti vašem životě.

 

Proč je Kineziologie, svalový test – metoda  One Brain jednoduchá a pozoruhodně hluboká?

Když si uvážíme, že nezpracovaná stresová zátěž se nám historicky ukládá do nevědomé a podvědomé části mysli a tento pomyslný ledovec pod hladinou našeho vědomí obsahuje až 90% našich vzpomínek, pak je jasné, že pokud terapeuticky pracujeme na úrovni našeho vědomí, jsme schopni terapeuticky ovlivnit maximálně 10% problému. Jednoduché počty…

Příčinou téměř všech případů je emocionální trauma, nebo stres, který je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti anebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozku „slepé skvrny“ na své určité schopnosti.

A od této chvíle po celý život popírá existenci těchto svých schopností.

Buněčná paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Kineziolog vhodnou korekcí pomáhá klientovi s odstraněním příslušného bloku tak, aby byl klient schopen využívat celý potenciál svého mozku, když se dostane do situace, která se podobá stresové.

Pomocí kineziologie One Brain a mých schopností  mimosmyslového vnímání >>>   velmi lehce určíme příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstraníme strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodíme normální, účinný neurologický tok. A život se konečně začne odvíjet podle vašich představ.

 

Co nastane po odblokování?

Ze svých zkušeností mohu prohlásit:

„ Dobře vedená Kineziologie One Brain a svalový test, je nejrychlejší a nejefektivnější metoda, která dokáže otočit váš život k lepšímu ve všech jeho oblastech, v jakémkoli tématu – vztah k sobě, mezilidské vztahy, práce i zdraví.“

Odblokováním nezpracovaných emocí z minulosti doopravdy změníme vaší  přítomnost. A jelikož vaše emoce, pocity vytváří budoucnost, změníme také vaši budoucnost. Jednoduše řečeno, během transformační terapie vás „přesunu“ do reality, která bude podle vašich skutečných představ a přání.

„To, co děláme z našeho života, a co se v něm děje, je přesným odrazem toho, čemu věříme v srdci, ne v hlavě.“

Jeden z cílů mé práce spočívá v rozšíření vašich individuálních schopností a možností.

Díky mým schopnostem a zkušeností  mohu pracovat se svalovým testem i na dálku. Prostředníkem jsem já sama. Na dálku mohu pracovat i s problémem u dětí – přes mamku. Dítě k odblokování nepotřebuji.

Další nabídka terapií podle vašich potřeb Více >>>

Chcete poznat své skutečné možnosti, schopnosti a žít život svých snů?

 

Chcete cokoli v životě nastartovat?

 

Nebo zkvalitnit a posunout stávající?

Chcete rozšířit vaše individuální možnosti?

 

Ozvěte se. Pište. Volejte. Se mnou kdykoli, cokoli změníme ve váš prospěch. Offline i online – telefon.

Další příspěvky