Proč je Kineziologie metoda One Brain nadčasová?

Iva Hemska

12. 9. 2021

Kineziologie One Brain a svalový test nabízí skutečnou pomoc nejenom při řešení jakéhokoli životního problému, disharmonie, ale také těm, kteří touží po vývoji, a to prostřednictvím rozpoznání a uvolnění bariér, nevhodných postojů, popíraných neg. emocí získaných v dětství, které ovlivňují naše rozhodovování v přítpmnosti


Toto vše uložené v podvědomí a v buněčné paměti těla, nepřeji pohodovému životu. V člověku zapustií hluboké kořeny v podobě negativních emocí a nevhodných přesvědčení, postojů o sobě a životu jako takovém.

 

A vy se marně snažíte, absolvujete jeden kurz po druhém a kýžené výsledky se nedostavují.
Nastává frustrace.Jste bez nápadů, chuti do něčeho nového. Smutní, bezmocní.
Vztahy váznou.
A celkově se život neodvíjí podle vašich potřeb.

 

Všechny problémy, které vás provázejí přítomností  jsou ve své podstatě „léčitelné“. Klíč k jejich odstranění  se nachází ve Vašem nevědomí.

 

Za každým problémem i zdravotním se skrývá nezpracovaný emocionální konflikt, vzniklé v minulosti (i hodně dávné).

 

 

Jak z toho začarovaného kruhu ven?

Pomocí Kineziologie One Brain a svalového testování.

Pokud člověka neblokují omezující systémy přesvědčení a stresy, tak může lépe komunikovat a zlepšit své vztahy, mít více odvahy, chuti do života a být zdravější.

 

Proč je Kineziologie, svalový test – metoda One Brain  jednoduchá, efektivní s dobrými a trvalými výsledky?

 

Kineziologický svalový test, jemný tlak na předpažené ruce, umožní navázat spojení mezi myslí a pamětí těla.
S tímto postupem obdržíme autentické odpovědi. Vaší skutečnou pravdu.

Svalový test mi umožní najít a uvolnit nezpracované emocionální bloky, které negativně ovlivňují vaše rozhodování v přítomnosti a vytváří situace, z kterých se nemůžete vymanit.

Brání v proudění životní energie v těle a po určité době způsobuje nemoci.

 

 

Jaké super schopnosti má svalový test?
  • Nalezneme čas, okolnosti a obsah „konfliktu“
  • Nalezneme a uvolníme negativní emoce, pocity uvězněné v paměti těla a znemožňující žít naplno.
  • Konflikt vyvážeme neurofyziologickou cestou z nervového systému.
  • Vymažeme a přepíšeme omezující negativní přesvědčení (a s ním spojené emoce, pocity ( což já považuji za nejdůležitější!!!), která byla přijata za vlastní v době vzniku.

 

A protože obsah emocionálního konfliktu je vždy zatlačen do nevědomí, lze si na něj vzpomenout pouze pomocí terapeutické práce s nevědomím – pomocí KINEZIOLOGIE – SVALOVÝ TEST.

Celá metoda kineziologie One Brain je založena na vědecky dokázaném fungování těla, nervů a mozku. Pomocí svalového testu (proto mluvíme o kineziologii) hledáme odpověď na naše otázky – kde, kdy a jak vznikl problém, který ovlivňuje naše chování v současnosti.

Mezi odbornou veřejností je kineziologie a svalové testování často hodnoceno, jako metoda 21.stol

 

Velkou výhodou této metody je, že nemusíte mluvit (kdo chce, může) o tom, co jste prožili v dětství a co zažíváte nyní v přítomnosti.

 

Nemusíte vzpomínat na všechny negativní zážitky ve svém životě, vždy vám vyjde jeden prioritní a ten je příčinou daných obtíží a problémů  v přítomnosti).

 

Pro úspěch transformační terapie je pro mně dostačující vědět, čeho se chcete zbavit a co chcete získat v oblasti vztahů, podnikání, seberozvoje, financí i zdraví.

 

NEJPODSTATNĚJŠÍ je, že vyřešíme SKUTEČNÉ PŘÍČINY vašich současných potíží (týká se jakéhokoli tématu v přítomnosti).

 

Testování určitých svalů, tedy svalovým testem, získáme odpověď na jakoukoliv otázku.

ano – pevný sval
ne – uvolněný sval

 

Svalový test je v kineziologii nepostradatelný a je základem metody One Brain, neboť lidská mysl má tendenci nepříjemné zážitky popírat. Nepříjemné zážitky se snažíme pokud možno moc nevnímat a co nejdříve je „zapomenout“.

 

Z tohoto důvodu mají jiné metody a techniky, které nepracují s podvědomím jen malé procento trvalé úspěšnosti.

 

Způsob testování svalů (kineziologie), je vhodný způsob, jak získat z nevědomí feedback“ (zpětnou vazbu)

 

 

Co hledám pomocí svalového testování nazývám nezpracované emocionální konflikty „NEK“. Co to je ,,NEK“?

Je to situace nebo okamžik, kdy jste se jako děti nemohly projevit, vymezit se. Říct, že nesouhlasíte a být respektováni. Odejít, bouchnout dveřmi. Vyplakat se, vyvztekat se…atd.

 

Logické vysvětlení a pochopení našich bloků z minulosti nestačí!

Jediná cesta definitivní léčby, je léčba příčiny.

 

A tou příčinou je stresová zátěž v podvědomí a na buněčné úrovni těla – nezpracované emocionální konflikty (NEK), které pomocí svalového testu (jinými technikami jej neodhalíte) naleznu a uvolním.
Dnes je již mnoha renomovanými pracovišti ve světě prokázáno, že přes 90% všech problémů, ať již psychických či fyzických, má svoji příčinu ve stresové zátěži právě v podvědomí a na buněčné úrovni.

 

Jestliže s vámi naleznu a uvolním kineziologickou cestou vaše nejdůležitější nezpracované  emocionální konflikty „NEK“ z prenatálního období, dětství i dospívání, dostaví se rychlá, trvalá a VŽDY pozitivní změna v jakékoli oblasti vašem životě – vztahy, práce, podnikání, financi a vaše tělo se začne uzdravovat.

 

Proč?

Protože jsme emočně zrestartovali emoce ve vašem podvědomí a v buněčné paměti těla.

 

Proč je Kineziologie, svalový test – metoda  One Brain jednoduchá a pozoruhodně hluboká?

Když si uvážíme, že nezpracovaná stresová zátěž se nám historicky ukládá do nevědomé a podvědomé části mysli a tento pomyslný ledovec pod hladinou našeho vědomí obsahuje až 90% našich vzpomínek, pak je jasné, že pokud terapeuticky pracujeme na úrovni našeho vědomí, jsme schopni terapeuticky ovlivnit maximálně 10% problému. Jednoduché počty…

Příčinou téměř všech případů je emocionální trauma, nebo stres, který je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti anebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozku „slepé skvrny“ na své určité schopnosti.

 

A od této chvíle po celý život popírá existenci těchto svých schopností.

 

Podvědomí a buněčná paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku.

Pomocí kineziologie One Brain a mých schopností  mimosmyslového vnímání >>>   velmi lehce určíme příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstraníme strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodíme normální, účinný neurologický tok.

Život se konečně začne odvíjet podle vašich představ a vy budete schopni využívat celý potenciál svého mozku, když se dostane do situace, která se podobá stresové.

 

Co nastane po odblokování?

Ze svých zkušeností mohu prohlásit:

 

„ Dobře vedená Kineziologie One Brain a svalový test, je nejrychlejší a nejefektivnější metoda, která dokáže otočit váš život k lepšímu ve všech jeho oblastech, v jakémkoli tématu – vztah k sobě, mezilidské vztahy, práce i zdraví.“

 

Odblokováním nezpracovaných emocí z minulosti doopravdy změníme vaší přítomnost. A jelikož vaše emoce, pocity vytváří budoucnost, změníme také vaši budoucnost.

 

Jednoduše řečeno:

Během  terapie vás „přesunu“ do reality, která bude podle vašich skutečných představ a přání.

 

„To, co děláme z našeho života, a co se v něm děje, je přesným odrazem toho, čemu věříme v srdci, ne v hlavě.“

 

Jeden z cílů mé práce spočívá v rozšíření vašich individuálních schopností a možností.

Díky mým schopnostem a zkušeností  mohu pracovat se svalovým testem i na dálku. Prostředníkem jsem já sama. Na dálku mohu pracovat i s problémem u dětí – přes mamku. Dítě k odblokování nepotřebuji.

Další nabídka terapií podle vašich potřeb Více >>>

 

Chcete poznat své skutečné možnosti, schopnosti a žít život svých snů?

 

Chcete cokoli v životě nastartovat?

Nebo zkvalitnit a posunout stávající?

 

Chcete rozšířit vaše individuální možnosti?

 

Ozvěte se. Pište. Volejte. Se mnou kdykoli, cokoli změníme ve váš prospěch. Offline i online – telefon.

Další příspěvky