Proč je Kineziologie metoda One Brain nadčasová?

Iva Hemska

12. 9. 2021

Kineziologie One Brain nabízí skutečnou pomoc nejenom při řešení jakéhokoli životního problému, disharmonie, ale také těm, kteří touží po vývoji, a to prostřednictvím rozpoznání a překonání bariér, které nepřeji pohodovému životu a které mohou v člověku zapustit hluboké kořeny jako negativní přesvědčení o sobě a životu jako takovém.

Všechny problémy, které vás provázejí přítomností  jsou ve své podstatě „léčitelné“. Klíč k jejich odstranění  se nachází ve Vašem nevědomí.

 

Za každým problémem i zdravotním se skrývá nezpracovaný emocionální konflikt, vzniklý v minulosti (i hodně dávné).

 

Kineziologie one Brain (dobře vedená) je nejrychlejší „nejelegantnější“  metodou, jak odhalit a uzdravit konflikty v přítomnosti i minulosti, a nakonec je proměnit ve zdroj síly, kreativity i zdraví.

Mezi odbornou veřejností je kineziologie často hodnocena jako metoda 21.století.

 

Proč je Kineziologie – metoda  One Brain jednoduchá s dobrými a trvalými  výsledky?

Metoda One Brain využívá testování svalů – jemný tlak na ruce a Emocionálního barometru chování k přístupu k buněčné paměti vašeho těla (nejen k vědomé mysli).

S tímto postupem obdržíme autentické odpovědi. Vaši skutečnou pravdu.

 

Jaké jsou schopnosti svalového testování?
  • Nalezneme čas, okolnosti a obsah „konfliktu“
  • Konflikt vyvážeme neurofyziologickou cestou z nervového systému.
  • Vymažeme a přepíšeme omezující přesvědčení, která byla přijata za vlastní v době vzniku.

 

A protože obsah emocionálního konfliktu je vždy zatlačen do nevědomí, lze si na něj vzpomenout pouze pomocí terapeutické práce s nevědomím – pomocí KINEZIOLOGIE – svalového testování.

Celá metoda kineziologie One Brain je založena na vědecky dokázaném fungování těla, nervů a mozku. Pomocí svalového testu (proto mluvíme o kineziologii) hledáme odpověď na naše otázky – kde, kdy a jak vznikl problém, který ovlivňuje naše chování v současnosti.

Velkou výhodou této metody je, že nemusíte mluvit (kdo chce, může) o tom, co jste prožili v dětství a co zažíváte nyní v přítomnosti. Nemusíte vzpomínat na všechny negativní zážitky ve svém životě, vždy nám vyjde jeden prioritní a ten je příčinou daných obtíží a problémů  v přítomnosti). Pro úspěch transformační terapie je pro mně dostačující vědět, čeho se chcete zbavit a co chcete získat v oblasti vztahů, podnikání, seberozvoje, financí i zdraví.

NEJPODSTATNĚJŠÍ je, že vyřešíme SKUTEČNÉ PŘÍČINY vašich současných potíží. (týká se jakéhokoli tématu v přítomnosti) .

Testování určitých svalů, tedy svalovým testem, odpověď na jakoukoliv otázku.

ano – pevný sval
ne – uvolněný sval

Svalový test je v kineziologii nepostradatelný a je základem metody One Brain, neboť lidská mysl má tendenci nepříjemné zážitky „vytěsňovat“„. Nepříjemné zážitky se snažíme pokud možno moc nevnímat a co nejdříve je „zapomenout“.

Z tohoto důvodu mají jiné metody a techniky, které nepracují s podvědomím jen malé procento trvalé úspěšnosti.

Způsob testování svalů (kineziologie), je vhodný způsob, jak získat z nevědomí feedback“ (zpětnou vazbu)

 

Co jsou blokované emocionální konflikty „BEK“?

Je to situace nebo okamžik, kdy jste se jako děti nemohly projevit, vymezit se. Říct, že nesouhlasíte a být respektováni. Odejít, bouchnout dveřmi. Vyplakat se, vyvztekat se…atd.

Logické vysvětlení a pochopení našich bloků z minulosti nestačí!

Jediná cesta definitivní léčby, je léčba příčiny.

A tou příčinou je stresová zátěž na buněčné úrovni – blokované emocionální konflikty, které pomocí svalového testu (jinými technikami jej neodhalíte) nalezneme a uvolníme. Dnes je již mnoha renomovanými pracovišti ve světě prokázáno, že přes 90% všech problémů, ať již psychických či fyzických, má svoji příčinu ve stresové zátěži právě na buněčné úrovni.

Jestliže s vámi „uvolním“ kineziologickou cestou vaše nejdůležitější nezpracované blokované emocionální konflikty „BEK“ z prenatálního období a dětství i dospívání, dostaví se rychlá, trvalá a VŽDY pozitivní změna v jakékoli oblasti vašem životě.

 

Proč je Kineziologie – metoda  One Brain jednoduchá a pozoruhodně hluboká?

Když si uvážíme, že nezpracovaná stresová zátěž se nám historicky ukládá do nevědomé a podvědomé části mysli a tento pomyslný ledovec pod hladinou našeho vědomí obsahuje až 90% našich vzpomínek, pak je jasné, že pokud terapeuticky pracujeme na úrovni našeho vědomí, jsme schopni terapeuticky ovlivnit maximálně 10% problému. Jednoduché počty…

Příčinou téměř všech případů je emocionální trauma, nebo stres, který je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti anebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozku „slepé skvrny“ na své určité schopnosti.

A od této chvíle po celý život popírá existenci těchto svých schopností.

Buněčná paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Kineziolog vhodnou korekcí pomáhá klientovi s odstraněním příslušného bloku tak, aby byl klient schopen využívat celý potenciál svého mozku, když se dostane do situace, která se podobá stresové.

Pomocí kineziologie One Brain a mých schopností  mimosmyslového vnímání >>>   velmi lehce určíme příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstraníme strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodíme normální, účinný neurologický tok. A život se konečně začne odvíjet podle vašich představ.

Ze svých zkušeností mohu prohlásit:

„ Dobře vedená Kineziologie One Brain, je nejrychlejší a nejefektivnější metoda, která dokáže otočit váš život k lepšímu ve všech jeho oblastech, v jakémkoli tématu – vztah k sobě, mezilidské vztahy, práce i zdraví.“

 

Odblokováním nezpracovaných emocí z minulosti doopravdy změníme vaší  přítomnost. A jelikož vaše pocity vytvářejí budoucnost, změníme také vaši budoucnost. Jednoduše řečeno, během transformační terapie se přesunete do reality, která bude podle vašich skutečných představ a přání.

„To, co děláme z našeho života, a co se v něm děje, je přesným odrazem toho, čemu věříme v srdci, ne v hlavě.“

Jeden z cílů mé práce spočívá v rozšíření vašich individuálních schopností a možností.

 

Chcete poznat své skutečné možnosti, schopnosti a žít život svých snů?

 

Chcete cokoli v životě nastartovat?

 

Nebo zkvalitnit a posunout stávající?

 

Chcete rozšířit vaše individuální možnost?

 

Ozvěte se. Pište. Volejte. Se mnou kdykoli, cokoli změníme ve váš prospěch.

Díky mým schopnostem a zkušeností  mohu pracovat se svalovým testem i na dálku. Prostředníkem jsem já sama. Na dálku mohu pracovat i s problémem u dětí – přes mamku. Dítě k odblokování nepotřebuji.


Terapie, je  v případě vašeho zájmu, možno provést i online – telefon

Další příspěvky