Jak využít měsíce dubna – energie číslo 4 ve svůj prospěch?

Iva Hemska

10. 4. 2024

Velikonoce nám přinesly naději a příslib nového života – něco odchází, něco nového vzniká.

 

A o tom je i měsíc duben – energie čísla 4.

 

Co vám umožní:

 

Přestavbu.

Co nestojí na pevných základech bourá a staví nové na základech pevných.

 

Předcházející měsíce vám přinesly mnoho zkušeností. Z těchto zkušeností je potřeba vytěžit co nejvíce, nalézt sílu začít, i když jinak, a možná i z úplně opačného konce. Při správně nasměrované energii pak není návratu a na cestě k cílové pásce už nepotkáme žádná omezení.

 

Leden – energie čísla 1

Co vám umožnila energie čísla 1?

Přivítat nové začátky a osobní růst.

Pracovat na vlastním rozvoji a učinit odvážné kroky k vytyčenému cíli. Položení základů pro celý rok.

 

Únor –  energie čísla 2

Co vám umožnila energie čísla 2?

Navázat pozitivní vztah k sobě, s ostatními a rozvíjet empatii a emocionální harmonii.

 

Březen – energie čísla 3

Co vám umožnila energie čísla 3?

Možnost prozkoumat vlastní uměleckou stránku. Podněcoval naši tvořivost, transformaci a intuici.

 

Předcházející měsíce 1-3  vám přinesly mnoho zkušeností. Z těchto zkušeností je potřeba vytěžit co nejvíce. Nalézt sílu začít, i když jinak, a možná i z úplně opačného konce.

 

A o tom je energie č. 4 /DUBEN/

 

Co nabízí duben pro váš rozvoj?

Povzbuzuje vás, abyste si vytvořili pevné základy a chopili se odpovědnosti. Ideální čas k přehodnocení dosavadních výsledků na vytyčené cestě.

Zaměřte se na stabilitu, praktičnost a na stanovení realistických cílů i kroků nutných k jejich dosažení.

 

Měsíc duben dělá rekapitulaci toho, co jste vytvořili. Pokud něco vytvořeného nestojí na pevných základech a do budoucna by způsobilo sejití z vašeho životního plánu, tak to začne měnit sám.

 

V tomto měsíci je dobré postavit si zbrusu nové základy. Nejde jenom o opravy typu: ,,Lepit to, jak vlaštovka hnízdo“.
Pokud něco nestojí  na pevných základech a život uzná, že stávající pro vás není vhodné (nezapadá do vašeho životního plánu, který jste na Zem přišli žít) vzhledem k vašemu dalšímu vývoji, tak se začne měnit samo.

 

Nesmutněte, neobávejte se. Je to pro vaše budoucí dobro. Život to ví nejlépe.

 

Co je v dubnu, pod energii čísla 4  vhodné?

 

  • Změnit své cíle a postoje.

Dejte si nové cíle. Pusťte se do nových projektů…. Krok po kroku či krůčku.Vytvořte si pevný stabilní základ.

 

  • Opustit vyšlapané cestičky

V dubnu je nutné spolehnout se především na sebe, cítit se nezávisle a jedinečně. Nebojte se opustit vyšlapané cesty a rutinní běh života, objevujte nové a úspěšné možnosti, prostory i lidi.

Zkrátka vystupte z komfortní zóny a užijte si překvapení z nových zážitků.

 

Vím, nejde všechno změnit najednou, ale duben vám je nakloněn (nabízí pomocnou ruku) Vše vám půjde snadněji.

 

Nejprve je třeba věnovat se sobě. Přiznat si, co vám na sobě a okolo vás vadí, a něco s tím jednou pro vždy udělat a ne jen o tom mluvit nebo přemýšlet. Žádné kdyby. Duben je o akci.

 

Co nepůjde?

Nespokojený člověk sám se sebou si k sobě nemůže přitáhne skvělého nového partnera nebo najít nové úžasné zaměstnání. A vůbec, nelze se radovat ze života, když jste uvnitř sebe nespokojený, smutný, nahněvaný, plný obav.

 

Jste nespokojeni s čímkoliv?
Jen vy to můžete změnit – máte to ve svých rukou!

 

A právě v měsíc DUBEN – energie čísla 4

Je velice příhodné začít ZNOVU a JINAK – LÉPE

 

Pozor na zvýšenou pracovitost, výkony a přespřílišnou pomocí druhým. Neobávejte se říci NE, jak práci (výkonům), tak lidem okolo vás (rodina i práce).

 

Zdraví a kondice pro duben.

Příčinu  žaludečních potíží, kožních alergií, problémy s pohybovým ústrojím nebo únavy hledejte v psychické nestabilitě a nespokojenosti.

Nastavte si rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Energie čísla 4 vás může podněcovat k vyšším výkonům.

 

Jedna 4

Jedno č. 4 v datu narození lidi uzemňuje, jsou praktičtí, umějí se prosadit a zastávají názor, že když oni něco dělají, dělají to správně.

Lidé s jednou čtyřkou jsou dobří organizátoři. Jsou velmi praktičtí, a to jak ve vztahu ke svému okolí, tak i ke svému životu. Nezajímá je teorie sama pro sebe, všechno musí mít nějakou praktickou hodnotu a být realizované, jinak je to pro ně nezajímavé. Lidé s jednou 4. ať je to muž nebo žena, jsou velmi zruční a pohybově nadaní.

 

A co způsobuje vícero násobné  č. 4 v datu narození?

Též křestní jméno začínající písmenem D, M, V zesiluje energii čísla.4

 

Pozor na:

Vnucování pravidel druhým. pěstujte své schopnosti, ale dejte i okolí možnost v sobě pěstovat to, co chtějí oni.
Perfekcionalismus. Neschopnost přízpůsobit se změnám. Prosazování svých nápadů a myšlenek, jako to nejlepší pro ostatní. Despotismus. Neochota ustoupit ze svých zásad a požadavků.
Mohou nastat problémy ve vztazích, jak v rodině, tak s kamarády, kolegy, nadřízenými i podřízenými…

U lidí s více č. 4 v datu nerození je nutnost fyzické aktivity a práce na svém sebevědomí. Přestože tito lidé vystupují a působí seběvědomě, uvnitř sami sebe jsou nejistí a velice citlíví.

 

Jakým přínosem je pro vás numerologie v mém podání, během terapie nebo terapie spojené s mentoringem?

 

Prostřednictvím čísel vašeho data narození i jsem schopna vidět a vnímat vaše skutečné pocity způsobující překážky a bolesti v přítomnosti. Dokážu vysledovat, kdy a jak došlo k bolesti, emocionálnímu zranění, traumatu. Následně, pomocí kineziologie a svalového testování, s vámi vše odblokuji a otevřeme vysněnou realitu naplněnou láskou a úspěchem. 

Terapie / Emoční restart podvědomí/, jejíž hlavním stavebním kamenem je vedle kineziologie – svalového testu, numerologie je vysoce efektivní a rychlá – za krátký čas velký posun, investice, která se bude v životě dál jen mnohonásobně vracet.

 

Klienti mající v datu narození  vícero 4 v datu mě oslovují s řešením nefunkčních vztahů, práce, podnikání….

 

Řešíme jejich perfekcionalizmus, kladení důrazu na výkon (i vůči partnerům)  despotizmus, přílišné dodržování nebo určování pravidel, nepřizpůsobivost změnám, velkou zodpovědnost, vysoké nároky na výkon a výsledky, to vše jim brání žít pohodové vztahy….

 

Týkájí se tyto problémy i vás? Ozvěte se.

Se vším se dá pracovat a problémy odblokovat během
terapie či terapie spojené s mentoringem >>> , osobně nebo i na dálku (po telefonu)

 

 

Další příspěvky