Transformační terapie

Transformační terapie posune vaše hranice, kdy se vědomě rozhodujeme s možností volby, jednoty, volnosti a svobody. Svůj život si konečně začnete řídit vy sami.

O transformační terapii

Transformační terapie je soubor technik a přístupů které využívám v souladu se svojí vlastní intuicí, můžu pracovat s každým jednotlivým člověkem individuálně tak, jak je právě zapotřebí.

Je to postupná přeměna našich postojů, přesvědčení, emocionálních vzorců chování a mentálních bariér. Odhalím pravou příčinu vašich bloků, takže už nebudete muset vyhledávat další terapie.

Projdete procesem sebepoznání, seberozvoje a práce s nevědomou částí sama sebe.

Nalezneme a nastartujeme vaše vnitřní dary, talenty a poslání vaší duše, které jsou ukryté v podvědomí.

Zharmonizujeme vaše vztahy, včetně vztahu sám k sobě.

Jste multidimenzionální bytosti s nekonečnými možnostmi. Napojením na nové vnitřní i vnější frekvence si začnete tvořit svou vysněnou realitu v oblasti vztahů, práce, financí i zdraví.

kym jste stali Iva Hemská

Kým jste se stali, aniž byste chtěli?

JSEM NEVIDITELNÝ/Á, PŘEHLÍŽENÝ/Á/, NERESPEKTOVAÝ/Á/.
Zjistila jsem, že dar, s kterým se narodíte a máte jej využívat ve prospěch svůj a druhých, se může stát vaší „Achillovou patou“, pokud je v dětství špatně pochopen a zaměřen.

Podnikání a kariéra

Odhalíme váš skrytý potenciál, který zásadně pomůže vašemu profesnímu rozvoji. Pomohu vám s nastartováním nového nebo rozkvětem a zkvalitněním stávajícího podnikání, projektů, služeb. Více >>>

Vztah k sobě

Pomohu vám získat sebevědomí, odvahu. Uznat sám sebe a postavit se na vlastní nohy. Vznikající situace v jakékoli oblasti života začnete brát jako výzvu k dosažení čehokoli, co si přejete Více >>>

Rodina a vztahy

Spolu nalezneme řešení pro vaše disharmonické partnerské či manželské vztahy. Srovnáme vztahy s kamarády, kolegy, nadřízenými. Na vzniklé situace začnete nahlížet s nadhledem a klidem Více >>> 

Děti

Vyřešíme jakékoliv problémy, potíže vašeho dítěte (od miminek výše) nebo vaše potíže s dítětem. Dítě není terapii přítomno. Pracuji s jedním z rodičů. Ve vaší rodině zavládne klid a pohoda. Více >>>

Energetická harmonizace vztahů a prostoru

Energetická harmonizační směs vyladí vás a prostor, v kterém žijete nebo pracujete. Zharmonizuje prostředí, nasměruje rodinné vztahy. Podpoří vaše podnikání.

Zvířecí mazlíčci

Pomohu vám s řešením problémů a potíží vašich domácích mazlíčků bez jejich přítomnosti Více >>>