Vidantés: schopnosti mimo naše běžné smysly

Iva Hemska

24. 3. 2021

JAK MÉ SCHOPNOSTI VIDANTÉS (MIMOSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ) PODPORUJÍ TO, ČEMU SE VĚNUJI.

Možná se slovem vidanté setkáváte poprvé, možná jste o něm již slyšeli. Co vlastně vidanté znamená
Jednoduše řečeno vidanté schopnosti jsou schopnosti mimosmyslového vnímání.

 

Kdy jsem začala já, tyto schopnosti rozvíjet a využívat při práci s klienty?

Rok 2000 byl přelom nejen tisícletí, ale také v mém osobním příběhu. Studium numerologie mi otevřelo dveře do mé vysněné reality. Přišlo spontánně, stejně jako vše následující.

 

Prostřednictvím čísel získávám odpovědi na jakékoli Vaše otázky, které se týkají vaší přítomnosti.

 

Přes všechna čísla, nejenom ta z data narození, se spojuji s Vaší podstatou a Vaším skutečným posláním zde na Zemi.

 

Díky pronikání do tajů čísel a jejich poselství, jsem pochopila sebe, proč se mi děje, co se mi děje.

 

Napojila jsem se na sebe a začala naslouchat své intuici. Našla jsem svou sebe hodnotu a vědomí sebe sama.

 

Díky této velké vnitřní proměně jsem v roce 2002 opustila tehdejší práci a začala se aktivně věnovat tomu, kam mě srdce táhlo od mého dětství. Do zatím neznámého nehmatatelného světa čísel, skrze která jsem pracovala s lidmi.

Mé mimosmyslové schopnosti se naplno rozvinuly během 3letého studia metody Three In One Concepts – kineziologie One Brain pod vedením jedné z nejlepších lektorek, Mgr. Miloslavy Rutové.

 

A konečně jsem začala s úspěchem využívat svých darů, potenciálu, ve prospěch klientů, v otázkách:

Proč se někomu daří a někomu nedaří v podnikání, ve vztazích a celkově nežije spokojený život.

 

Proč je někdo utrápený, nemocný, ukřivděný nebo dělá práci, která ho nebaví a smůla se mu lepí na paty.

 

Proč má někdo neúspěšné vztahy. Seznamuje se se stejným, nevyhovujícím typem partnera/partnerky.

Mé otevřené mimosmyslové vnímání mi pomáhá nahlédnout pod povrch věcí, událostí, emocí dětí, dospělých i zvířat. Snadněji se mi pak pracuje, celá terapie je mnohem účinnější a také rychlejší.

 


Co všechno patří mezi mé mimosmyslové (vidantés) schopnosti?

 

Intuitivní numerologie je základem mé práce s klienty. Čísla jsou pro mě živým organismem, komunikačním kanálem se skutečnými potřebami vaší duše, které jsou důležité pro úspěšné a láskyplné žití.

Emocionální intuice, pomocí které vycítím to, co cítíte nebo čím procházíte. Odhalím, kdy a jak došlo k emocionálnímu zranění a co potřebujete k uzdravení, nastolení harmonie a znovuzískání vlády nad svým životem.

Mentální intuice – navádí mě na vyšší úroveň porozumění. Cítím vaše myšlenky, ideje a jsem naladěna na různé vaše systémy a vzorce.  Díky svému živému intuitivnímu vědomí velmi snadno a rychle dokážu pochopit svoje okolí, intuitivně nalézám řešení problémů, obtíží a dokážu vycítit i budoucí dění určitých situací. Mám schopnost vyřešit i zapeklité, dlouholeté, tíživé situace, zážitky.

Intuitivní doteky – při dotykové terapii rozproudím energii ve Vašem těle správným směrem, opět díky naladění se na komunikační kanál mezi vámi a mnou, který mi napoví, co a kde je právě potřeba.

Navíc má fyzická intuice mi umožní naladění na energii fyzických objeků i Země samotné a mohu komunikovat s energií sídlící ve zvířatech, rostlinách, stromech, kamenech, krystalech a obydlích. Dokážu zharmonizovat energii v obydlích – obytné domy a prostory určené k podnikání tak, aby se v nich dařilo podnikání i vztahům.

 


Jak podporují mé mimosmyslové (vidantés) schopnosti mé podnikání?

Naprosto zásadně a zcela. Úspěch mé terapie vychází ze znalostí a dovedností spojených s mými mimosmyslovými vschopnostmi. Bez nadsázky mohu říci, že mé schopnosti dávají mým terapiím zásadní přidanou hodnotu. Terapie jsou rychlejší a efektivnější, rychleji najdu skutečné kořeny problému, který Vás tíží.

Díky těmto schopnostem cítím, vidím, slyším vaše skutečné potřeby, které  právě nyní potřebujete k nastartování, opravě, změně nebo k dalšímu rozvoji. Naleznu a odstraním vaše popírané uvězněné emoce uložené nejen v podvědomí, ale i na úrovni těla, umožním vám tak zažívat wow ve vztazích, podnikání, financích, rychle a bezbolestně.

 
„Vnímám skutečné pocity klientů, které v jejich současném životě vytvářejí překážky.“

 

Prostřednictvím mentální intuice a emocionální intuici jsem schopna vidět a vnímat vaše skutečné pocity způsobující překážky a bolesti v přítomnosti. Dokážu vysledovat, kdy a jak došlo k bolesti, emocionálnímu zranění, traumatu. Následně, pomocí kineziologie a svalového testování, s vámi vše odblokuji a otevřeme vysněnou realitu naplněnou láskou a úspěchem.

Mé mimosmyslové schopnosti spolu se znalostí mnoha tradičních technik terapií vám pomohou v rozkvětu stávajícího (různé projekty, služby, vaše schopnosti atd.) a pomohou Vám také v nastartování nového a úžasného v oblasti podnikání, vztahů, financí… A navíc Vás dokážu VYTÁHNOUT z jakkoli husté kaše, kterou vám život navařil, bezbolestně, jednoduše, rychle a efektivně, nejenom v tématu podnikání a finance.

Chcete se rychle zbavit limitujících přesvědčení?

Toužíte i vy odhalit, rozvinout a uplatnit  skryté síly, talenty, schopnosti?

Toužíte posunout své hranice?

Zazářit v dnešním světě, tak jako nikdy?

Srovnat si všechny své vztahy a na svět konečně začít nahlížet, jako na místo plné neomezených možností?

Nabídka terapií podle vašich potřeb Více >>>

Pište. Zavolejte. Objednejte se. Se mnou naleznete řešení.

Veškeré terapie, je v případě vašeho zájmu možno provést i online.

Další příspěvky