Jaké výhody mají lidé využívající své INTUICE?

Iva Hemska

9. 2. 2022

Co je INTUICE?

Intuice = instinktivní poznání, vnuknutí, vhled, náhled, bleskové pochopení bez účasti racionality. Náhlé pochopení situace a věcí kolem, rychlé rozhodnutí, které nebylo dosaženo skrze naše vědomé uvažování a logiku.
Intuice není věda. Je to schopnost naslouchat svému podvědomí.

Intuice je lidem daná od narození a pomáhá rychleji se rozhodnout, ačkoli nevíte proč. Intuice nejsou žádné čáry ani  magie. Je to schopnost našeho podvědomí varovat vás a nasměrovat, aniž byste plně rozuměli všem detailům daného problému.

Ti, co už „vědí“, jak dokáže intuice „zjednodušit“ život, se jí umí i řídí. Nechávají věcem volný průběh, ať se dějí v TEN správný čas.
Jiní ji nevěří, někteří zpochybňují.

 

Máme všichni stejně rozvinutou INTUICI?

Pravdou je, že někteří se narodili s intuicí zvýšenou, někdo je spíše logický, jiný analyzující  Více >>> , ale ve své podstatě, jste byli obdařeni intuici všichni, ať jste kdokoli, či děláte cokoli – prodejci, dělníci, vědci, byznysmeni, umělci, terapeuti, koučové, lékaři, metaři, babičky, dědečkové, mamky, taťkové, děti…

 

Proč naslouchat vnitřnímu hlasu, zvanému INTUICE?

Intuice je v podstatě spojení s podvědomím. Je to způsob, jakým spolu komunikují podvědomí a vědomí. Proto se může stát, pokud ji využíváte, důležitým zdrojem tvůrčí síly, moudrosti a porozumění – přesahuje totiž oblast zkušeností nebo uvažování.

Intuice vás a vaši práci učiní originálními, a umožní vám dosáhnout úspěchů ve všem co uděláte. Pokud budete využívat své intuice nemusíte se obávat konkurence, BUDETE ORIGINÁLNÍ, NENAPODOBITELNÍ.

A o tom váš život je. Najít sám sebe, své dary, schopnosti, talenty a využívat je ve prospěch svůj, všech a všeho okolo vás. Pak má váš život smysl.

A to je hlavní cíl mé transformační terapie&koučinku? Vrátit vás zpět na cestu, kterou jste přišli na Zem žít.  Nabídka terapií podle vašich potřeb Více >>>

 

Jaký jsou lidé, VYUŽÍVAJÍCÍ své INTUICE?

 • Jsou skvělí pozorovatelé. Jednou z předností intuice je schopnost zachytit mnoho detailů a intuitivní lidé si jich všímají velice pozorně (např. v chování, gestech, napětí těla, energetické vyzařování druhých), umějí jim dát správný význam a předjímat tak, co se stane.
 • Naučili se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který mnozí ignorují. Mají dobrý vztah se svým podvědomím, protože vnímají své vnitřní pocity.
 • Dokážou se emocionálně naladit na druhé. Empatie je jednou z tajných zbraní intuice. Druhého člověka pochopíte a mnohé se o něm dozvíte, když vnímáte, jak se cítí.
 • Umí naslouchat signálům, které vysílá jejich tělo. Snadno tak rozpoznají, kdy přesně si dát oddych, relax – tkz. „vyhodit kopyta nahoru“, vše odložit a odpočívat.
 • Rozpoznají kdy už je čas vyhledat odbornou pomoc nebo změnit svůj životní styl.
 • Cítí, kdy je správný čas začít s něčím novým nebo zdokonalovat stávající.
 • Respektují hlas, který jim říká: „Teď nedělej nic, vše odlož a soustřeď se na sebe. Mrkni, zda se raduješ, směješ, tancuješ.“
 • Jsou flexibilní. Nejsou zaseklí Nezasekávají se na jednom názoru, pokud se jejich intuice ozve, jsou rychle schopni přehodnotit svůj postoj a uznat, že se mýlili.

 

Mé schopnosti mimosmyslového vnímání >>>  zásadně podporují transformační terapii&koučink

 

Proč nenasloucháte svému vnitřnímu hlasu?

Protože vás to neučili. Spíše jste se během školkových a školních let intuici odnaučili naslouchat, využívat.
To, že jste něco cítili, že je správné a neměli k tomu patřičný postup, bylo špatné.
A přeci nebude využívat něco, za co jsme byli negativně ohodnoceni, někdy až zesměšněni. Prostě to v sobě zavřete a přestanete své intuici, šestému smyslu, důvěřovat. Natož se jím nechat vést dále v životě.

 

Proč naslouchat slabému hlásku, zvanému INTUICE?

Ačkoli intuici mnohdy neposloucháme, v dnešní době zaměřené na logiku a úspěch, je nám velkým  pomocníkem. Bez logického odůvodnění nás varuje před nebezpečím a bolestí. Intuice je souborem našich zkušeností, smyslového vnímání a schopností pozorování, které si vědomě nepřipouštíme. Není to trik, ale šestý smysl, jenž nám pomáhá v rozhodování.

Jakmile se vaše intuitivní mysl otevře a začne volně komunikovat s vaší vědomou myslí, objeví se mnoho kreativních myšlenek. Je to díky vaší nově odblokované schopnosti rozpoznávat hlubší pravdy, vzorce a symboliku v životě.

 

Které životní oblasti se vám otevřením a nasloucháním své intuice mnohokráte zkvalitní?
 • Vztah k sobě.
 • Rodinné, kamarádské vztahy.
 • Vztahy s nadřízenými, spolupracovníky.
 • Vztah s dětmi.
 • Vztah s partnerem.
 • Byznys – rozjezd, zkvalitnění, ukončení pro začátek něčeho nového.
 • Správné nasměrování vašich schopností talentů…

Nabídka terapií podle vašich potřeb Více >>>

 

Chcete změnit život k lepšímu ve všech jeho oblastech?

Chcete se znovu spojit se svou intuicí? Využívat jejich schopností?

 

Chcete objednat? Pište, volejte.
Pomohu vám vrátit zpátky důvěru v sebe, ve svou intuici.

Veškeré terapie je možné provést offline i online – přes telefon. 

Další příspěvky