Afirmace pro úspěšný, spokojený život dle archetypů

Iva Hemska

19. 8. 2021

Jaké informace prostřednictvím životního čísla získáte? A co vás charakterizuje?

Spolu, prostřednictvím numerologie, kineziologie a svalového testování, nalezneme vaši jedinečnost nebo jedinečnost vašich dětí a  život nabere směr, který si přejete mít v jakékoli oblasti života – rodina, vztahy, práce, zdraví.

 

Jak zjistíte svůj numerologický typ?

Spočítejte si své osobní neboli životní číslo.

Příklad – datum narození:  28. 5. 1938

2 + 8 + 5 + 1 + 9 + 3 + 8 = 36 = 3+6 = 9

Osudové neboli životní cesta je č.9 = archetyp č.9

 

Kolik je životních cest?

 

Podívejte se na 11 životních cest.

Vytvořila jsem pro vás 11 numerologických typů.

Ke každému typu jsem přiřadila přesvědčení (afirmaci), které vás dovede k životní naplněnosti, lásce a úspěchu.

 

Člověk na životní cestě č. 1 je:
 • PRŮKOPNÍKEM na cestě. Vůdce, autorita, poradce, umělec.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 1: „Cením si a uznávám svou jedinečnost. Jsem cenný a kvalitní. Jsem mistrem svého života.“

 

 

Člověk na životní cestě č.2 je:
 • DIPLOPMATEM. Vizionář, myslitel. Iniciátor. „pomocník“, snílek.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 2: „Důvěřuji sobě samotnému a odpouštím si. Mám se rád a říkám Ano sobě i svému životu.“

 

 

Člověk na životní cestě číslo 3 je:
 • „systémovým“ TVOŘITEL, KOMUNIKÁTOR. Podněcovatel, tvořitel, iniciátor, kritik a týmový hráč.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 3: „Jsem otevřen všem názorům bez hodnocení a kritiky. S láskou přijímám sám sebe. Chyby jsou životní výzvy. To, co dělám, dělám z celého srdce.“

 

 

Člověk na životní cestě číslo 4 je:
 • BUDOVATEL. Uskutečňovatel, ochránce tradic, přetvářeč, organizátor.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 4: „Opouštím roli oběti a ode dneška již navždy přitahuji lidi a situace, které mi dělají dobře.“

 

 

Člověk na životní cestě číslo 5 je:
 • UMĚLCEM ŽIVOTA a manažérem. Koordinátor, „ten, kdo se vypracoval samostatně“, člověk na volné noze.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 5: „Jsem otevřen myšlenkám, že vše, co prožívám, má smysl, a říkám hlasitě Ano svému životu.“

 

 

Člověk na životní cestě s číslem 6 je:
 • ŘEŠITEL PROBLÉMŮ, MÍROTVŮRCE. „Terapeut“, lidumil, zprostředkovatel, umělec.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 6: „Přijímám ve svém životě všechno, co je, aby v mém životě mohla vzklíčit láska. Pozitivní energie proudí celým mým tělem. Mám rád své tělo a sexualitu.“

 

 

Člověk na životní cestě číslo 7 je:
 • “TERAPEUT” a romantik. Mystik, poradce, „léčitel“, analytik,   učitel.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 7: „Můj život je dar a děkuji všemu, co mám, že mohu zažívat blahobyt ve všech oblastech. Nechávám věci a události, ať se dějí.

 

 

Člověk na životní cestě číslo 8 je:
 • SÍLA, ENERGIE a ten, který rozhoduje. Finančník, požitkář, poskytovatel služeb, „univerzální“ umělec.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 8: „Radostně a všímavě se účastním života a tím si buduji sebeúctu a respekt u svých bližních a ve svém okolí. Hojnost ke mně přichází z očekávaných i neočekávaných zdrojů.“

 

 

Člověk na životní cestě číslo 9 je:
 • OBNOVITELEM a mírotvůrcem. Krizový manažer, transformátor, mystik, kosmopolita, učitel, vůdce.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 9: „Láskyplně si stojím za svými požadavky a potřebami. Jsem silný transformovat svůj život – ve shodě myšlení, pocitů a činů.“

 

 

Člověk na životní cestě číslo 11 je:
 • VIZIONÁŘ, INSPIRÁTOR. Je tvořivý, citlivý, ambiciózní, inteligentní a nadaný. Na své cestě může zažívat velký úspěch, ale i krach. Pozor: při nespokojenosti se životem, sobeckost.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 11: „Umím správně hodnotit své emoce. Naslouchám své intuici. Jsem trpělivý. Všichni jsme si rovni.“

 

 

Člověk na životní cestě číslo 22 je:
 • SILNÝ, PLNÝ INSPIRACE. Schopnost vnímat a vidět široké souvislosti. Výborná intuice. Pozor na duševní přetížení.

Afirmace pro úspěšnou životní cestu čísla 22: „Naslouchám svému vnitřnímu hlasu. Raduji se ze své tvořivosti. Jsem stabilní.“

 

Jak podporuje intuitivní numerologie transformační terapii?

Díky své intuici a intuitivní numerologii vnímám vaše skutečné potřeby, které právě nyní potřebujete k dalšímu rozvoji.

Následně pomocí kineziologie One Brain naleznu a odstraním vaše popírané emoce uložené nejen v podvědomí, ale i na úrovni fyzického těla a umožním vám  možnost správného rozhodování v přítomnosti ve všech oblastech života.

Dokážu vysledovat, kdy a jak došlo k vaší bolesti, emocionálnímu zranění či traumatu.

Teprve až pochopením sebe a toho, co se Vám právě v životě děje, změníte svou budoucnost.

 A pochopit sebe i děti vám pomohu prostřednictvím čísel v datu narození  Více >>>

 

Jak získá váš život životu hluboký smysl a naplnění?

Pomohu vám s  aktivací vašeho  archetypu, specifického potenciálu, darů a schopností, s kterými jste se narodili, a  které máte po celý život využívat ve prospěch svůj, všeho a všech.

Chcete nastoupit na svou správnou, úspěšnou životní cestu,  pochopit kdo jste a kam jdete? Více >>>

Každý z vás je originál a na této planetě má nezastupitelné místo v životech jiných lidí. Změna, která může ve společnosti nastat je závislá na pochopení sebe, svého potenciálu a svého úkolu zde, v tomto okamžiku, na tomto místě naší planety.

Chcete otevřít sobě i svým dětem pohodovou, sebevědomou budoucnost? Více >>>

 

Chcete se o sobě, svých dětech a životní cestě více dozvědět z čísel v datu vašeho narození?


Chcete vyřešit to, co vás momentálně tíží?

 

Pište. Volejte. Objednejte se.
Nabídka terapií podle vašich potřeb Více >>>

 

Se mnou kdykoli, cokoli změníte ve svůj prospěch.

Další příspěvky