V Dánských školách mají hodiny empatie. Přínos pro děti je fantastický

Iva Hemska

17. 6. 2020

Skandinávské školy patří k těm pokrokovějším a často v nich aplikují nové postupy. Stejně tak je to i v Dánsku, kde mají děti nový povinný předmět, empatii. Má jim v pomoct v budování důvěry.

Nejnovější změny v dánském vzdělávání nemají podpořit pouze vyšší výkonnost u dětí při testech, ale mají přinést užitek i v mezilidských vztazích. Proto mají žáci od 6 do 16 let hodiny empatie.

Cílem je, aby si se svými blízkými lépe rozuměly a nebály se mluvit o problémech. Hodiny empatie mají zkrátka zlepšit mezilidské vztahy.

 

Jak to probíhá v praxi?

Děti mají pravidelně jednu hodinu empatie týdně, kde mezi sebou mluví o svých pocitech a problémech.

Když dítě mluví o tom, co má na srdci, ostatní spolužáci ho poslouchají a spolu s učitelem se snaží pomoct a navrhnout nějaké řešení. Děti si tak prohlubují svoji hladinu empatie a při řešení používají kreativitu. Učí se lidem důvěřovat a otevřít se jim. Na hodinách empatie si uvědomí, že každý z nich v životě čelí strachu i nejrůznějším problémům. Ale taky pochopí, že v tom nejsou samy.

Budují si sebedůvěru a schopnost zvládat náročnější problémy. Podle výzkumů patří Dánové k nejšťastnějším lidem na světě. A možná si jen prostě uvědomují, že znalost fyziky, matematiky i chemie je jistě důležitá, ale důležitější je vědět, jak žít sám se sebou a s ostatními lidmi.

Zdroj: Dobré noviny

Nabízím vám Transformační terapii : DĚTI – ŘEŠENÍ JAKÉHOKOLI PROBLÉMU

Řešení problémů a rozvíjení dítěte je mou prioritou. Sebevědomí, které si dítě vytvoří jej ovlivňuje po celý dospělácký život (vztahy, práce, sport, koníčky, sebeprezentace.. atd.).

  • Transformační terapie: Problémy dětí – osobnostní rozvoj dítěte, dokáže zharmonizovat život celé rodiny.

Náš způsob myšlení se skládá z programů a předsudků (většina programů podle kterých žijeme svůj život je nefunkčních, bránících nám ve spokojenosti, úspěšnosti a radosti).

Je na čase, abychom změnili svůj pohled na svět a přijali nové hodnoty, nově definovali své hodnotové systémy, své životní priority a začali užívat darů (potenciálu), které jsou pro nás užitečné a pomáhají nám dále se vyvíjet na naší cestě životem.

V tomto nám má právě pomoci nová generace upřímnosti, laskavosti a tolerance. S láskou Iva Hemská

Další příspěvky