Zánět v těle pro vás má jasný vzkaz.

Iva Hemska

8. 2. 2021

Zánět v těle pro tebe má jasný vzkaz.

Víš, že zánět je tím nejcitlivějším tělesným indikátorem, který zviditelňuje už malá narušení optimálního prostředí kolem tebe i v tvém organismu?
Jako první se nech se odborně vyšetřit.

Když chybí typické příznaky, které by ukazovaly na konkrétní chorobu, a máš pouze obecné a neurčité potíže, může být za tím skrytý zánět. A ten je třeba najít.
A jako druhé zjisti, jaká důležitá poselství pro tebe zánět má.
Proč máš respektovat mluvu svého těla?

 

Ukazuje na tvou duševní nespokojenost s tím, co ti život připravil a co si od tebe žádá.
Symbolizuje strach, zlost, negativní myšlení.
Máš přehřáté myšlení.
Potlačuješ přirozené reakce. T
aké neseš pocit, že jsi opomíjený/á/.
Zánět je tvým bojem  se světem.

 

Odborníci zastávají názor, že 70 % potíží je psychického původu.
Žiješ-li život plný spěchu a stresu, duše volá prostřednictvím fyzických potíží o pomoc. Potíže spojené s tvou psychikou jsou psychosomatické potíže a v jejich pozadí vždy stojí stres, strach, emoce, vztek, bolest, úmrtí někoho blízkého, problémy ve vztahu, úzkost, obavy z budoucnosti nebo nezpracované problémy.

Tělo zánětem říká, že to, co jsi dělal a jak jsi uvažoval, nebylo zcela správné. Proto již v chybách nadále nepokračuj.  Tvé chování by se mohlo dále zhmotňovat a projevit se významnějšími nemocemi – např. cystami, nádorky, rakovinou). Lepší je stokrát se na chvilku zastavit a pozměnit chování než jít jednou na velkou operaci.

Zánět je obvykle vyjádřením tvého souboje s ostatními lidmi. Jsi spokojen s tím, co právě prožíváš?  Co ti svým jednáním způsobují druzí? Vztek, bezmoc, smutek, odpor?   Co ti svým jednáním způsobují druzí a kde nepřijímáš jako zcela dostačující to, co nyní vlastníš? 

 

Zánět přirozeně mizí a vnitřní pohoda se vrací člověku, který se k porozumění, úctě a lásce k lidem opět přimknul.

Zánět je prvotním odrazem tvého boje se světem. Je tvůj život  často spíše bojem než procházkou růžovou zahradou? Potom čti následující informace. Jsou určeny přímo tobě.

 


Jakou cennou informaci pro mne zánět má?

AFTY

Příčina: Naštvanost na sebe za určitá nesprávná rozhodnutí, pocit strachu, popírání vlastních potřeb, nesoustředění, frustrace a zlost…
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Umím se rozhodovat sama za sebe, nebojím se možných chyb, přiznat si, co si člověk vlastně přeje, s Láskou přijímám nejen sebe, ale i druhé…


AKNÉ

Příčina: Odmítání sebe sama, naštvanost, potlačený vztek a agrese, neschopnost a nemožnost se bránit, opovržení
Co dělat: Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Mohu se vymezit a bránit sebe. Sděluji vše, co se mi nelíbí ne s úmyslem ublížit, ale stylem, mně se líbí, když…, mně vadí… Přijímám sám sebe.


ANGÍNA

Příčina: Člověk se neumí sám prosadit, neumí prosadit své potřeby, chtěl by něco říct, křičet to do světa, vysvětlit druhým své pocity křivdy, ale raději ze strachu či pocitu bezmocnosti polkne a mlčí… nebo se v afektu, ale bez nějakého významu, brání. Potlačované emoce. Strach, nerozvíjená tvořivost. Falešný postoj, že je „vše v pořádku“.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Mohu žádat v klidu a s lehkostí druhé o to, co potřebuji. Nebojím se říct svůj názor, nebojí se odmítnutí. Přiznávám si skutečné problémy, bolest, vnitřní křik.


DĚLOHA

Příčina: Symbol ženskosti, tvořivosti, domova. Více mužské energie, více mužských činností.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Mé tělo odráží to, jak vnímám své ženství, svůj domov, svou tvořivost. Hledám a vytvářím jemnost.


DÝCHACÍ CESTY

Příčina: Mnohdy chceme svému okolí pěkně od plic říci, co si o všem myslíme. Nedivme se pak, že tělo naše ostřejší jednání ohodnotí zánětem horních cest dýchacích, při větších křivdách a pocitech sevřenosti zánětem průdušek.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Mohu verbalizovat své pocity, potřeby. Života si užívám plnými doušky.


EKZÉM

Příčina: Rozporuplnost, protichůdné pocity, potlačený vztek až agrese, neschopnost se bránit nebo nemožnost říct svůj názor, duševní erupce.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Mohu  vyventilovat své emoce, nepotlačuji je, nebojím se říct svůj názor, projevit se, hledat harmonii, klid, bezpečí, Lásku, radost.


HERPES, PÁSOVÝ OPAR

Příčina: Hledání chyb na druhých, čekání na jejich selhání, strach, napětí, přecitlivělost.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Mohu být  uvolněný  a důvěřovat v proces života.  Nehledám chyby na druhých. Přehodnocuji své postoje, názory a myšlenky.


KLOUBY

Příčina: Klouby představují změnu směru života a snadnost pohybu. Pocity neopětované Lásky, smutek, přílišná kritika, odmítání.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Přijímám, že dokáži snadno plynout se změnami, které život přináší a jdu vždy tím nejlepším směrem. Vážím si sebe sama. Znám vlastní smutek a sebehodnocení. Vidím se novýma očima. Měním navyklé postoje a myšlení.


KONEČNÍK
– absces

Příčina: Zlost, naštvanost, pocity vzteku vůči něčemu, čeho se nechcete nebo „nemůžete“ zbavit.
Co dělat?  Odblokovat o negativní přesvědčení na téma: Jsem uvolněný  a zbavuji se všeho, co mi vadí a co už nepotřebuji.

– fistule, píštěl

Příčina: Nedokonalé odstraňování starých záležitostí, pocitů, názorů a postojů. Uchovávání „špíny a odpadu“ z minulosti. Lpění na minulosti.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Má minulost mě neovlivňuje. Láskyplně ji  pouštím. Jsem svobodný.


KŮŽE

Příčina: Smyslový orgán, který chrání naši individualitu. Neschopnost vymezit, potlačený strach či vztek. Drobné záněty na pokožce a následně vznikající vřídky jsou pro nás viditelným varováním, že jsme nesprávně /nelaskavě a odmítavě/ vnímali svůj život, okolní lidi i svět.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Mohu s odvahou prosadit svá přání a touhy, říct o nich druhým, poznat obavy a nahradit je akcí. Jsem otevřen  světu. Je o mne zájem.


LEDVINY

Příčina: Pocit nadměrné kritiky, nespokojenosti, neúspěchu, bezmocnosti, hanby, odstrčení, neschopnosti… Střípky událostí, které naštvaly, nerozpuštěný vztek. U dospělého jedince jde čistě o „reakce malého dítěte“.
Co dělat?  Odblokovat negativní přesvědčení na téma: Má minulost je za mnou. Sděluji, co mě trápí těm, kterých se to týká, najdu něco, co mi bude dělat dobře, získávám zpátky svou jistotu. Nebojím se minulost oplakat, nepláču jen uvnitř. To, že na mě někdo křičí neznamená, že jsem špatný já, problém má ten druhý, protože nezvládá své emoce. Přijímám, že vše, co se děje, má nějaký smysl. Dospívání není/nebyl problém, dokážu ze svých zážitků vytěžit to dobré.


JÁTRA

Příčina: Játra jsou centrum zloby, naštvanosti, zlosti a základních emocí. Chronické stěžování, ospravedlňování vlastních chyb ke klamání sebe sama. Nepříjemné pocity.
Co dělat?   Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: V mém životě je láska, mír, radost. Mé srdce je otevřeno lásce. Všude okolo mne je láska. Jsem k sobě upřímný. S odvahou se ptám se na názor ostatních. Dokáži se poradit  s druhými. Přijímám
nezávislý názor zvenčí.


MOČOVÝ MĚCHÝŘ, CYSTITIDA, URINÁLNÍ INFEKCE

Příčina: Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění. Skryté slzy a smutek. Člověk vnitřně trpí a volá o pomoc, obviňuje ostatní. Ukřivděnost, pocity křivdy, většinou v souvislosti s opačným pohlavím (partnerství). Nesoulad v partnerství, zavčas neřešená nedorozumění v partnerských vztazích. Ztráta vnitřního klidu oslabuje organismus a zvyšuje možnost vzniku zánětu močového měchýře.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Zbavil jsem se  všeho starého, nejsou na mne již žádné nánosy minulosti, když pláču, vím proč. Pokud se mi něco nelíbí, dokážu se ozvat nebo udělat změnu. Přiznávám si vnitřní smutek, bolest, ublížení a pláč, vědomě jej pouštím.


OČI

Někdy se musíme dívat na věci a události, které bychom velice rádi změnili, ale nemůžeme, neboť je to jedině v moci jiných osob / na nichž obvykle citově závisíme/. Odezvou našeho vzdoru i ochranou před možnými dalšími těžšími chorobami je začátek zánětu spojivek v oslabeném oku. Opuchnou nám víčka a mu již tak dobře nevidíme na tu „hrůzu“ kolem nás a navíc máme jiné starosti / s léčením sebe/.

zánět duhovky

Příčina: Člověk má chuť zavřít oči, aby už nic neviděl, útěk a únik před tím, co se děje, člověk neslyší a nevidí, dívání se na určité situace nebo běh života mi přináší bolest.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Vybírám  si dojmy, které chci pustit a které ne. Nezavírá oči  přede vším. Střetávám se vědomě se svými problémy. V klidu zavírám oči a v klidu je zase otevírám.

zánět oční rohovky

Příčina: člověk nechce vidět, co se děje „venku“, zajímá se jen sám o sebe, „tupá“ zahleděnost, řešení jen svých problémů, neochota pomoci.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Svět se netočí jenom kolem mne, jsou tu také lidé, kteří mě potřebují. Jsou lidé, kterým mohu pomoci. Jsou lidé, kteří mi pomohou odpoutat se od mých „problémů“ tím, že zjistím, že potřebují pomoci více než já. Překonávám vlastní způsob vidění. Radost mě opět naplní. Vidím smysl života.

zánět sítnice

Příčina: Jedná se o vnitřní konflikt vidění situací, špatné náhledy na některé věci, přemrštěné postoje, spálení se.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: V mém životě je více světla v duchovním životě, podporuji svou duševní rovinu a záblesky ducha a myšlenek, namísto záblesků fyzické energie. Snažím se, aby se mi často „rozsvítilo, zabřesklo“

zánět spojivek

Příčina: Člověk se snaží před konfliktem zavírat oči, je lepší „strčit hlavu do písku“ (nic neuvidím a nikdo neuvidí mě) a nedívat se problému do očí.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Hledím pravdě do tváře, utkat se s problémy, kterým se vyhýbáme. Chvilku tomu nechám volný průběh, ale pak statečně pohlédnu skutečnosti do očí.


OSTEOMYELITIDA/ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ

Příčina: Člověka trápí pocit marnosti, je plný zlosti ze svého života, má pocit, že ho nikdo nechápe a nepodporuje.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: S odvahou si  stojím za svým, přijímám koloběh života a to, co mi život přináší. 


POHLAVNÍ ORGÁNY

Příčina: Trvalejší, vhodně nevyslovená a zavčas adekvátně neřešená nespokojenost s partnerem se může u žen projevit výtokem, zánětem pochvy a pohlavních orgánů. Trápení se pocity viny, které souvisí s intimní oblastí. Může dokonce toužit po potrestání, být přesvědčený, že je zkažený, nečistý hříšník, který musí být potrestán. Zneužívání druhých.
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma:   Mám srovnané názory a postoje v intimní oblasti. Dělám jen to, s čím jsem opravdu v souladu. Mám zpracované své hříchy. Jsem svoboden.


PRŮDUŠKY

Příčina: Špatné rodinné prostředí, hádky, křik, neklid, občas ticho. Strach přijímat život naplno. Potlačení vlastního projevu. Děti se stahují do sebe, snaží se upoutat pozornost nemocí, žádají péči, Lásku a klid. Dopřát dítěti důvěru a vnitřní klid, porozumění, teplo domova.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Harmonii a mír mám uvnitř sebe. S odvahou říkám svůj názor. Při problému s průduškami u dětí je třeba podpora ve vyjádření toho, co je trápí a dusí.


PUPÍNKY/UHRY

Příčina: Poukazují na výbuchy hněvu.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Tok mých myšlenek je klidný. Tok mých myšlenek klidně plyne. Nacházím odpuštění. Nehledám chyby jen v druhých. Jsem krásný/á.


SENNÁ RÝMA, ALERGIE

Příčina: Návaly emocí, strach z důležitých událostí. Představa o perzekuci. Skryté pocity viny. Na koho jsem vlastně alergický/á? Ke komu skrývám zlost? Odmítání vlastní síly. Problém s otcovskou autoritou, neschopnost či nemožnost se vzepřít (v dětství).
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Jsem v bezpečí, jsem v jednotě s celým životem. Umím prosadit svá přání. Nebojím se. Jsem svým pánem/paní. Umím říct, co mě štve i si to vyříkat s druhými.


SLINIVKA, ŽLUČOVÉ CESTY

Příčina: Nevnímáme-li svůj život jako docela příjemný a přiměřeně sladký, může být oslabena a pak bakteriemi napadena naše slinivka a žlučové cesty . Nepříjemné nadýmání, které je s tím spojené, je vnitřním pláčem a povzdechem unaveného těla. Co mu stále děláme?
Co dělat? Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Raduji se  ze života. Tvořím. Směji se.


SLEPÉHO STŘEVO

Příčina: Sužování se strachem z neznámého, strach z obyčejných věcí, které život přináší. Odmítání dobra, lpění na pocitu oběti.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Všechna ublížení a křivdy jsou pryč, začínám opět žít. Má nová rozhodnutí mi přináší radost.


SLEZINA

Příčina: Až zoufalá posedlost a zaměření se na materiálno, hmotu, věci.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Nacházím  skutečné životní hodnoty. Oddávám se moudrosti života.


SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU, KARPÁLNÍ TUNELY

Příčina: Člověk je ovládán svým hněvem z neúspěchů a nespravedlností života. Člověk se neumí správně rozhýbat, není uvolněný.
Co dělat?  Odblokovat  negativní přesvědčení na téma:  Do nových činností se pouštím s lehkostí a radostí. Přijímám neúspěchy jako součást života. Nespravedlnosti neřeším. Vše špatné je pro něco dobré.


Tlusté střevo HEMEROIDY

Příčina: Když v sobě stále nosíme složitou minulost, vytrvale ji oživujeme vzpomínkami, pokud jsme dosud srdcem někomu neodpustili křivdy, které nám způsobil, zvyšuje se pravděpodobnost vzniku zánětu v tlustém střevě. Naštvanost vůči tomu, čeho se nechcete zbavit. Frustrace.
Co dělat?   Odblokovat  negativní přesvědčení na téma: Zbavuji se všeho, co se nepodobá Lásce. Věřím, že ke mně přijde v pravý čas., Přestat lpět na minulosti. Uvolnit se, zbavit se všeho, co v životě nepotřebujete.


VAJEČNÍKY

Příčina: Jsou symbolem tvořivosti, kreativity.
Co dělat:  Odblokovat o negativní přesvědčení na téma: Tvořím a jsem kreativní, nacházím radost v drobných činnostech a maličkostech.


VARLATA

Příčina: Symbolizují mužnost, mužský princip, mužský pohled na svět.
Co dělat:  Odblokovat o negativní přesvědčení na téma: Svou mužskou roli přijímám bez výhrad, cítím se silný, jsem muž.


Zuby

Příčina: Zuby jsou symbolem rozhodnosti. Člověk se neumí rozhodnout. Není schopen podrobit své úvahy analýze, zjistit si další informace a dojít k nějakým závěrům. Ulpívání na místě. Stagnace.
Co dělat: Odblokovat o negativní přesvědčení na téma: Než udělám rozhodnutí, zamyslím se a zjistím si potřebné informace. Zvážím důsledky do budoucnosti. Nedržím se krkolomných řešení „zuby nehty“.


Zánět dásní, parodontóza

Příčina: Nejlepší půdou pro zánět dásní bývá spěch, pracovní přetížení i psychické vypětí a s nimi spojené obvykle nespravedlivé tvrdé posuzování.
Co dělat:  Odblokovat o negativní přesvědčení na téma: Klidně přijímám, co mě potkává. Učím se v daných podmínkách žít.


VŘEDY, ŽALUDEČNÍ POTÍŽE, VŘEDY

Příčina: Užírání se vlastní nedostatečností, strach, úzkost, sevřenost, komplexy méněcennosti, odpor k životu, zášť, zahořklost. Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb.
Co dělat:  Odblokovat o negativní přesvědčení na téma: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít.


ŽALUDEK

Příčina: Stačí skoro nevýznamné zatlačení citlivého člověka osobou vůdčí a racionální do kouta, do pozic, úvah a k úkolům, s nimiž nesouhlasí, a zánět začne narušovat sliznici žaludku toho, kdo je utlačovaný.  Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb. Až nezdravá touha potěšit druhé. Touha za úspěchem, zajetí v rámci vlastního ega „jsem někdo, protože umím…“, pod kterým se ale skrývají hluboké komplexy méněcennosti.
Co dělat:  Odblokovat o negativní přesvědčení na téma: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít. Nejsem nijak víc důležitý než druzí. Jsem součást všeho. Každý umí něco.


ŽENSKÉ PROBLÉMY, ŽENSKÝ ZÁNĚT

Příčina: Problém s přijímání svého já, odmítání své osobnosti, odmítání ženství, odmítání ženského principu.
Co dělat: Odblokovat negativní přesvědčení na téma: Jsem ráda, že jsem ženou, mohu světu kus ze sebe předat, jsem jeho součástí, a žiju dál ve svých dětech.


Žlučník

Příčina: Stačí malá nespokojenost, drobný pocit křivdy a žlučník dotyčného vykazuje známky podráždění.
Co dělat:  Odblokovat negativní přesvědčení o životě jako takovém. Zpracovat křivdy a ublížení. Dokud s vámi bude lomcovat křivda, nemůžete uchopit život do svých rukou.

K pocitům křivd a horší náladě obvykle přistupuje narušení stravovacího režimu a zhoršení kvality přijímané stravy. Čím víc jsi  zasažen následky svého jednání, čím intenzivněji jsi stresován, tím méně dbáš na ostatní kolem sebe, stravu z toho nevyjímaje.

 

Objeví-li se nám v těle zánět, nežehrejme: „Mně se fakt nic nedaří.“

 

Žijte proto s otevřeným srdcem, zdravím sebevědomím, otevřenou myslí a trvalým mírem v duši 🙂 Iva H.

Fyzická kondice velmi úzce souvisí s tvou psychickou pohodou. Kineziologie je  alternativní metoda, pomocí které navodíme rovnováhu organismu v souladu s vašimi psychickými potřebami.

 

Kineziologie je velmi jednoduchá a efektivní metoda kombinující západní a tradiční čínskou medicínu s velice dobrými výsledky.

 

Zařazením kineziologie do transformační terapi dokáži odhalit prvotní emocionální  příčinu  nemocí a bolestí a pomůžu odstranit jejich důsledky.

 

Tyto informace nenahrazují lékařské vyšetření a ošetření. 

Další příspěvky