GDPR

Záleží mi na vašem soukromí a na důvěře, která mezi námi funguje. Pro větší upřesnějí jsem sepsala tato pravidla zpracování soukromých údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi mnou a klientem za účelem realizace koučovacího sezení a seminářů. K tomuto účelu budou použity následující údaje: jméno, příjmení a adresa klienta jakožto fakturační údaje a případně email a telefon pro komunikaci.

Účel zpracování osobních údajů

Koučink – rozvoj osobnosti
Semináře – rozvoj osobnosti

Kdo a jak bude osobní údaje zpracovávat

Údaje bude zpracovávat Iva Hemská, a to elektronicky a také manuálně – písemně.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Po dobu smluvního vztahu a následně max. 3 roky po uplynutí tohoto vztahu

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Pokud klient uděluje souhlas se zpracováním některých osobních údajů, má právo kdykoli tento souhlas odvolat

Klient má právo

Požadovat přístup ke svým osobním údajům, poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání, vč. práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, požádat o vysvětlení, odstranění vzniklého stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů), podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Platnost od 1.1. 2022